• Strona główna
 • Ogrzewanie akumulacyjne
 • Piece akumulacyjne dynamiczne
 • Piece akumulacyjne statyczne
 • Grzejniki ścienne
 • Grzejniki ścienne TT-KS
 • Grzejniki marmurowe
 • Grzejniki konwektorowe
 • Grzejniki łazienkowe
 • Promienniki ścienne
 • Sterowniki
 • Akcesoria
 • Katalogi i cenniki do pobrania
 • Kontakt

Komfort obsługi
Program sterowników i regulatorów do pieców dynamicznych

Dlaczego warto stosować sterowniki elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego?
Elektryczne piece akumulacyjne przez większość czasu pobierają prąd z sieci nocą. Jest to wyjątkowo ekonomicznie rozwiązanie, ponieważ w praktyce przez cały dzień wykorzystywana jest korzystna taryfa nocna. Pobór energii jest w tym celu regulowany za pomocą sterownika ładowania. W pierwszej kolejności sterownik określa w zależności od temperatury zewnętrznej zadane parametry ładowania. Zintegrowany w piecu regulator ładowania równocześnie rejestruje ciepło resztkowe w urządzeniu lub podaje rzeczywisty stan naładowania.

  RS 200 - Sterownik centralny
  ze zintegrowanym zegarem
 • Do sterowania w przód, wstecz oraz rozproszonego
 • W pełni cyfrowy sterownik centralny ze zintegrowanym zegarem oraz wyjściem SH zależnym od czasu ładowania (załącza stycznik ładowania według czasu i temperatury zewnętrznej)
 • Sterowanie elektronicznych i termomechanicznych regulatorów ładowania
 • Sterowane wiązką fal napięcie zmienne (AC) jako sygnał sterujący wg DIN 44 574
 • Zakres nastaw: 37 do 80% ED; maks. moc sterowania 270 W
 • Tłumienie sygnału za dnia (SUT)
 • Zawiera czujnik pogodowy
  VS 200 - Sterownik centralny bez zegara
 • Do sterowania w przód
 • Sterowane wiązką fal napięcie zmienne (AC) jako sygnał sterujący wg DIN 44 574
 • Zakres nastaw: 37 do 80% ED, maks. moc sterowania 160 W
 • Zawiera czujnik pogodowy
  GS 200 - Sterownik grupowy
 • Do wzmocnienia i dopasowania sygnału do indywidualnego zapotrzebowania na ciepło
 • Za pomocą nastawiacza E5 sygnał wyjściowy jest modyfikowany i powoduje zwiększone lub zmniejszone ładowanie pieców akumulacyjnych (w zależności od grup/mieszkań)
 • Zakres nastaw: -30 do +10%, maks. moc sterowania 160W

Program regulatorów

TECHNOTHERM International oferuje wszechstronną paletę typów regulatorów temperatury pomieszczenia. Regulatory temperatury pomieszczenia sterują oddawaniem ciepła przez grzejniki akumulacyjne i zapewniają utrzymanie stałej temperatury pomieszczenia. W przypadku spadku temperatury poniżej pożądanej wartości następuje automatyczne dogrzewanie.
Regulatory temperatury pomieszczenia TECHNOTHERM® dostępne są w wersjach do montażu ściennego lub alternatywnie do montażu w piecu akumulacyjnym.
Komfortowe regulatory prędkości obrotowej zapewniają wyjątkowo regularną i cichą pracę ogrzewania.

Oddawanie ciepła w dzień z dokładnością do stopnia

Regulacja temperatury pomieszczenia odbywa się w sposób zdecentralizowany za pomocą regulatorów temperatury pomieszczenia. Dla każdego pomieszczenia można ustawić odrębną wartość pożądanej temperatury. W połączeniu z przełącznikami zegarowymi możliwe jest również obniżenie temperatury w pomieszczeniach w sposób centralny. Ponadto: systemy regulacji i sterowania TECHNOTHERM® można również zintegrować w późniejszym terminie z istniejącymi urządzeniami.

  Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia. Seria IRT – wewnętrzny
 • Dla serii elektrycznych dynamicznych pieców akumulacyjnych: TTS (IRTZ), TTN (IRTZ), TTS-F (IRTFZ), TTN-F (IRTFZ), TTH (IRTHZ), TTW (IRTZ) zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia składający się z:
 • Regulator kapilarny dla wentylatora
 • Przełącznika ogrzewania dodatkowego, gotowy do umieszczenia w gniazdku, okablowany na wymiennej mi- seczce, 5°C do 30°C, 16 A/230 V
  Termostat elektroniczny z wyświetlaczem LCD TRT exact & easy
 • Wersja elektroniczna LCD w kolorze czystym białym, regulator temperatury pomieszczenia z moż- liwością programowania temperatur do 7 dni, montaż w wersji podtynkowej, robudowane menu nastawcze. Zakres 5°C do 50°C.
 • Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem temperatury [zadana/faktyczna] i wskazanie stanu
 • Wyjście przekaźnika 230V - 10A (2A)
 • Faza dla obniżania 230V ~50Hz
 • Podświetlany panel LCD
  Termostat elektromechaniczny TRT-1
 • Wersja podstawowa w kolorze czystym białym, regulator temperatury pomieszczenia z termicznym sprzężeniem zwrotnym, 230V, montaż na tynku lub bezpośrednio na skrzynce podtynkowej.
 • Zakres 0°C do 30°C, 16 A (3 A)
  Termostat elektromechaniczny TRT-2
 • Wersja podstawowa w kolorze czystym białym, regulator temperatury
 • pomieszczenia z termicznym sprzężeniem zwrotnym, 230V, montaż na tynku lub bezpośrednio na skrzynce podtynkowej.
 • Zakres 0°C do 30°C, 16 A (3 A)
 • Dioda sygnalizująca wydmuch ciepła (pracę wentylatora)
 • Przełącznik (wyłącz/włącz) pracy wentylatora
  Termostat elektromechaniczny TRT-3
 • Wersja podstawowa w kolorze czystym białym, regulator temperatury
 • pomieszczenia z termicznym sprzężeniem zwrotnym, 230V, montaż na tynku lub bezpośrednio na skrzynce podtynkowej.
 • Zakres 0°C do 30°C, 16 A (3 A)
 • Dioda sygnalizująca pracę ogrzewania dodatkowego
 • Przełącznik (wyłącz/włącz) ogrzewania dodatkowego

by TiT